2018. július 5., csütörtök

Fodor András hálózati életműkiadás - frissítés 2018. nyár

Hosszú idő után frissült a Fodor András Hálózati életműkiadás a weben.
Az új, vizuális (fényképes-bélyegképes, mobilképernyőn is használható) címlap/alcímlaprendszer mellett jelentősen átalakult a tartalom adatszerkezete, a napló kivételével minden írásos Fodor András mű felhőtárhelyre került.

Újdonságok:
- időrendi kulcsszómutató, amelyből a művekhez, a betűrendi mutatóba és a kronológiai háttérgyűjtésekhez ("mindenapinapló") egyaránt eljuthatunk.
- a napló és az időrendi kulcsszómutató egyránt havi bontásban érhető el (korábban minden naplóbejegyzés külön dokumentum volt - ez azt is jelenti, hogy már csaknem minden hónapból feldolgoztunk legalább egy naplófeljegyzést)
- a kronológiai háttérgyűjtés majdnem minden hónapról olvasmányos össszefoglalóval bővült a világ eseményeiről

Tartalom:
A frissítés az elérhető dokumentumok mennyiségében is jelentős: csaknem duplájára nőtt a tartalom. A hálózati életműkiadás a nevek, műcímek, helyszínek, időpontok kapcsolatrendszerében tartalmaz jelenleg:
- 117 könyv adatait, borítóját és sok esetben tartalomjegyzékét, a művekben szereplő neveket, témákat.
- 1280 digitalizált, online olvasható esszét és verset.
- 814 naplóbejegyzést és hozzá kapcsolódó (mi történt aznap?) kronológiai gyűjtést
- 267 verskéziratot, sorról-sorra összekapcsolva a vers végleges (nyomtatásban megjelent) szövegváltozatával
- 195 fényképet, a szereplők neveit, időpontot, helyszínt
- 22 videót (keskenyfilmes amatőrfilm részletet)
- A FÉSZEk Klub Fodor András által szervezett 116 rendezvényét 1970-1995 között, szereplőivel.
- Fodor András filmnaplóját 1500+ megtekintett filmről 1975 és 1996 között (osztályzattal, rendezők nevével)
- A közreadott dokumentumokon belül összekapcsolódó kulcsszó-előfordulások száma jelenleg 35000.
A Hálózati életműkiadás, azaz az inaplo.hu/fodorandras könyvtár most kb. 1 GB adatot tartalmaz 671 mappában, 28297 fájlban.

A hibák javítása folyamatos, köszönjük, ha jelez egy-egy tévesen beazonosított személyt, időpontot, helyszínt.

2018. május 7., hétfő

2018-05-22 Hullámfürdő záróra előtt

Átlépve a múltba, ha csak pár órát kapnánk...
...bízvást a legforgalmasabb helyet keresnénk, ahol sokféle embert láthatunk,
s élettel teli pillanatokban, eleven helyzetekben a legintenzívebben élhetnénk át a korabeli létezést.

A 30-as évek Budapestjén hova telepednénk?
A korzóra? Erzsébet térre? Andrássy útra?

Volt egy hely,
ahol mindig sütött a nap, ahol polgár, gróf, miniszter,
színész, publicista, tudós, rabbi és primadonna hullámzó tömegben keveredett,
csaknem mezítelenül...

Fennmaradt róluk több, mint félezer fénykép, mert volt, ki végigfotózza ezen az egy helyen a harmincas éveket, egymaga megörökítve a korszakvég - egyik - érvényes nézetét.

A helyet máig jól ismerjük:
a kor Budapestjének büszkesége, a Gellért idén 100 éves.
A fotós, Pusztai Sándor, a háborúig úszómestereként dolgozott...

A teljes képanyag webes közreadása kísérlet:
- hogyan kelthetünk életre egy fotóhagyatékot?
- hogyan segítsük a nagy- és dédszülők felismerését?
- hogyan kapcsoljunk össze szórakozást, ismeret- és tudásterjesztést?
- hogyan dolgozhat együtt 20-30 egyetemista egy projekten kutatókkal, gyűjteményekkel?

Az iNapló új gyűjteménye:

Meghívó a bemutatóra:

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és 
az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi tanszéke 
tisztelettel meghív minden érdeklődőt a 

Hullámfürdő záróra előtt
A Gellért fürdő vendégei az 1930-as években Pusztai Sándor úszómester fényképein
című webprojekt bemutatójára.

Időpont: 2018. május 22. 14.00
Helyszín: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára, Fogadóterem
Budapest, 1088 Reviczky utca 1.

A két intézmény, könyvtárosok, egyetemisták és kutatók, valamint az egykori fényképész örökösének együttműködéséből született internetes felület egy különleges fotóhagyaték első teljes körű publikálása a kapcsolódó kortörténeti tartalmak kíséretében. A közreadók az oldal látogatóinak segítségét is kérik a képeken látható még ismeretlen személyek azonosításában. A projekt hátterét Fodor János egyetemi adjunktus (ELTE), Joó András történész (VERITAS Történetkutató Intézet) és Sándor Tibor könyvtáros (FSZEK) világítja meg.


*

2017. október 6., péntek

1997-2017. Fodor András halálának 20. évfodulója

Fodor Andrásra emlékezve "A somogyi diák öröksége" címmel mutatja be 2017. október 6-án az életmű digitalizását, újrakiadását és rendezését Fodor János a Somogyiak Baráti Köre által szervezett megemlékezésen.Somogy szülötte: Fodor András

Program:

Köszöntőt mond: Németh Julianna, a Somogyiak Baráti Körének elnökségi tagja
Az egybegyűlteket köszönti: Fodor Andrásné
A somogyi diák öröksége - Dr. Fodor János, ELTE BTK
Fodor András somogyi kötődése naplóinak tükrében - Horváth Helga, a Fonyódi Kulturális Intézmények rendezvényszervezője
Fodor András munkatársa voltam - Kulcsár Valéria, a Könyvtárellátó volt könyvtárosa
Fodor Andrásra emlékezik: Dr. Sallai Éva irodalmár, szerkesztő
Fodor András verseit elmondja: Csík Ágnes irodalmár

Helyszín: Budapest, VII. Kürt utca 6.
Időpont: 2017. október 6. 16:30

A bemutató háttérvetítése:

Fonyódon május 6-án rendezett a Városi Könyvtár megemlékezést. A két évtizeddel ezelőtt, Fonyódon elhunyt Kossuth-díjas költő, esszéista, könyvtáros emlékére rendezett kerekasztalbeszélgetésre Czigány György költő, Cs. Varga István és Pomogáts Béla irodalomtörténészek mellett a költő fiát, Fodor Jánost kérte föl Varga István, a könyvtár vezetője. A kerekaszalbeszélgetést Horváth Helga a Fonyódi Kulturális Intézmények munkatársa vezette, aki  MA szakdolgozatát Fodor András naplóiról írta az ELTÉn . Az emlékezésen Péterdi Gabriella fuvolán, Takácsné Baja Erika zongorán, a fonyódi gimnázium diákjai versmondóként működtek közre.


Fényképek az eseményről: Fonyód Média / Takács Gabriella


*

2017. augusztus 25., péntek

iNapló Webprojekt 2017. tavasz: Neon Budapest

Neon Budapest című honlapunkon körképet adunk a városképet évtizedeken keresztül meghatározó neonjelek mai állapotáról. Térképen ábrázoltuk a még látható reklámokat, kategóriákba soroltuk és csoportosíthatóvá tettük őket. Gyűjteményünk kontextusaként háttérinformációkat, a témát korábban és máshol kutató közösségekről szóló összefoglalásokat, forrásokat ajánlunk az érdeklődőknek.
Az új webes gyűjtemény bemutatását apropónak tekintve, magát a neon-témát középpontba állítva ismerkedésre, beszélgetésre, megszólalásra hívtuk a neonreklámok sorsát, s a hely- és kortörténetet fontosnak érző szakértőket, a korábbi neonmentő projktekben szerepet vállalókat.

Gyűjteményünk címlapja: inaplo.hu/neon

Az esemény programja:
- az ELTE BTK KITI helytörténeti, kortörténeti webprojektjeiről Fodor János,
- az elkészült neonvadász-gyűjteményről Prusinszki István,
- várostörténeti kutatásairól Zeke Gyula író, történész,
- a téma technikatörténeti és mérnöki oldaláról Antal Ildikó múzeumigazgató (Elektrotechnikai Múzeum) tart előadást.
- Vendégeink lesznek a varsói neonmúzeum vezetői, s bemutatják intézményüket, terveiket.
- Működő neont hoz, s részt vesz az eseményen Hallgas Mihály, az egyik utolsó neonkészítő kisvállalkozás vezetője
Bízunk a korábban aktív neonvédő-neonmentő csoportok, kezdeményezések. várostörténeti gyűjtemények képviselőinek részvételében.

Időpont, helyszín:
2017. május 26. péntek, 10.00-13.00, ELTE BTK, Múzeum krt. 6-8. főépület, földszint, 6-os terem.

- Nyomtatható brosúra
- Nyomtatható meghívó

*

Május 26-án délelőtt élénk érdeklődés mellett mutattuk be Neon Budapest című webprojektünket, amely két féléves munkával, Prusinszki István alapgyűjteményére építve, BA és MA hallgatók gyakorlataként készült el. A Budapesten még látható neonokat  megörökítő, néhány éves fotósorozat témáit hallgatóink ősszel újrafotózták, helyszínrajzot készítettek, regisztrálták a változásokat blogban, térképen és adattáblában. 2017. tavaszán gazdag információs kontextust gyűjtöttünk várostörténeti, kulturális, technikai területen, országos, nemzetközi és múltbéli szakirodalmi kitekintéseket állítottunk össze, a honlap arculatát Patkós Luca tervezőgrafikussal véglegesítettük. A projektbemutatón is a téma komplexitásának érzékeltetésére törekedtünk: tanulságos nemzetközi összehasonlításra adott módot David S. Hill, a varsói Neonmúzeum igazgatója, a történészi-várostörténeti bölcsész-nézőpontot Zeke Gyula író képviselte. A technológia múltjáról Antal Ildikó, az Elektrotechnikai Múzeum igazgatója tartott előadást, érdekes adalékokat mutatva még a rendezvényünket megtisztelő neonkészítő mestereknek is. Az új honlap oktatási és tartalomszolgáltatási hátteréről a projektet vezető Fodor János adjunktus tartott prezentációt, az adatbázis felépítését Prusinszki István mutatta be. Intézetünk folyosóján ezen a délelőttön lekapcsoltuk a villanyt: csak az egyik utolsó neonkészítő manufaktúra egyedi neonja világított, megidézve a Deák tér sarkán sok nemzedék számára emlékezetes Főz-süt-fűt reklámot.

- További fényképek az eseményről
- A projektben részt vett hallgatók névsora a honlap impresszumában
- Neon Budapest

*

Műhelyünk Neon Budapest projektjének május 26-án megrendezett bemutatója népszerű témának bizonyult a médiában: az Index képszerkesztőjének másnapra megjelent helyszíni tudósítását követően, de attól függetlenül, Elképesztően klassz az új neonreklám-térkép címmel számolt be munkánk eredményéről Mindeközben rovatuk, s kisvártatva átvette hírét a 444.hu is.

Június elsején a Kossuth Rádió Közelről című magazinműsora is félórás tematikus blokkban foglalkozott Intézetünk munkájával. Prusinszki Istvánnal a Múzeum körút neonjairól a helyszínen készítettek külső felvételt, majd élő adásban, a rádió stúdiójában Fodor Jánossal és a grafikai arculatot megformáló Patkós Lucával készült interjú. Kránitz Balázs műsorvezető kérdésére Fodor János elmondta: valójában mindegy volt a téma, hiszen Intézetünk tartalomszolgáltatási projektjei olyan helyzetek modelljei, melyekben a könyvtáros feladata meglátni bármely értékes gyűjtemény összefüggéseit, hiteles információkig vezető kontextusát, s úgy kínálni azt a weben, közösségi médiában, hogy kedvet kapjon megismeréséhez és megosztásához is az olvasó. Így, bár természetes, hogy az újabb  nemzedéknek mást, kevesebbet jelentenek a neonjelek, tájékoztató munkájuk mégis felkeltheti irántuk a  jövő olvasóinak érdeklődését is. Az összeállítás a Mediaklikk archivumában 60 napig hallgatható vissza.

Június 8-án a We Love Budapest is hírt adott munkánkról, június 22-én visszatért a témára a Mindeközben, szeptemberben pedig a WMN.hu zárta neonörökségről szóló beszámolóját munkánk bemutatásával.

Térképre vitték a fogyatkozó budapesti neonörökséget - Nagy Attila Károly - Index.hu, 2017.05.27.
Elképesztően klassz az új neonreklám-térkép - Zubreczki Dávid - Index.hu/Mindeközben, 2017. 05. 29.
- Itt nézheted meg, hol vannak neonreklámok Budapesten - Herczeg Márk - 444.hu, 2017. 05.29.
- A Neon Budapestről a Közelről adásában - Kossuth Rádió, Mediaklikk.hu, 2017. 06. 01.
Már neten és térképen is elérhetőek a legszebb budapesti neonreklámok - welovebudapest.com, 2017.06.08.
Utazik a neonfelirat. Tudjuk honnan jön, csak azt nem tudjuk hová viszik Zubreczki Dávid - Index.hu/Mindeközben, 2017. 06. 22.
- Budapest neonfényei - Egy letűnt világ örökségei. - Szőcs Lilla - WMN.hu 2017. szeptember 23.

*

2017. május 15., hétfő

iNapló - iNternet - 2017. tavasz

2017. tavasz


2017. tavasz


Gaiman, Neil: Why our future depends on libraries, reading and daydreaming
ref. Cserép Viktória

Kumbier, Alana; Starkey, Julia: Access Is Not Problem: Disability Justice and Libraries
ref. Pataki Fruzsina

Kowalczyk, Piotr: Library of the future: 8 technologies we would love to see
ref. Móring Tibor

Gerber, Scott: How the Internet of Things is changing the face of business
 ref. Bodnár Barbara

Harviainen, J. Tuomas: Information literacies of self-identified sadomasochists: an ethnographic case study. [A szado-mazochizmus és az információs műveltség]
ref. Tót Barbara