2015. október 24., szombat

iNapló - Irodalom: Fodor András életműkiadás 2015.

Fodor András összegyűjtött esszéinek első kötetét Kulcsolt vállak tengelye címmel, 2014-ben jelentette meg a Gondolat Kiadó. A negyvenes-ötvenes évek fordulójával pályáján elinduló költő nemzedék-élményét, a korszakon átsegítő kötődéseket, a számára legfontosabb példaképek, elődök és pályatársak portréit megrajzoló 100 esszé, emlékezés, műelemzés után most, a sorozat második kötetében további 121 irodalmi és önéletrajzi írását adjuk közre. Ha az első kötet képzelt fókuszpontjában a pályakezdő, mestereire, kortársaira figyelő-vigyázó költő állt, e folytatásban már a saját, bejárt útját is elemző, azzal új nemzedékek közt is párhuzamokat kereső, az irodalomban öröklött értékeket továbbadó, működésében érvényesítő Fodor András írásait olvashatjuk.
      Az irodalom folytonosságának megőrzésében, a tiltások dacára új formákban mindig újraszülető értékek elfogadtatásában kevesen vállaltak nála aktívabb művész-szerepet a XX. század második felének irodalmi életében. Költői működésével párhuzamosan, a hatvanas évek kezdetétől élethosszig tartó irodalomközeli álláshoz jutott a Széchényi Könyvtárban, alapító szerkesztője volt az ország könyvtárait tájékoztató Új Könyvek füzeteknek. A teljes hazai könyvtermés átfogó ismerete mellett  - az Írószövetségben szerepet vállalva  -  rálátott a még kötet előtt álló pályakezdőkre és a vidéki műhelyekre is; személyesen, író-olvasó találkozók aktív résztvevőjeként, vagy folyóiratok, antológiák, kiadók szerkesztőjeként, rendezvénysorozatok szervezőjeként, irodalmi társaságokban, alapítványok, díjak kuratóriumaiban közreműködve ismerkedett, tartott kapcsolatot a kultúra szinte minden fontos vagy csak szűk körben ismert szereplőjével. Az irodalmi élet egészét élő szövetként érzékelve lételemévé vált a párhuzamosnak remélt, egymást erősítő kezdeményezések támogatása, a nemzedékek, műhelyek, régiók, sőt nemzeti irodalmak közötti kapcsolódások segítése.


*
*

Gondolat Kiadó, Budapest, 2015.
Kartonált, 520 oldal, ISBN:      978 963 693 620 4
Sajtó alá rendezte és szerkesztette: Fodor János

Adolf Adrienn, Bácsi Fanni Ágnes, Balázs Tamás, Benedek Janka, Berta Bernadett, Burgermeister Richard, Dóczi Dorottya, Dudás Dávid, Endrédi Csilla, Ertsey Réka, Farkas Boglárka, Fazekas Fanni, Gulyás Adrián, Gyurgyik Lilla, Hatnyi Pál, Hetyési Andrea, Hrabacsik Máté Attila, Hujder János Attila, Kámán Vera, Kántor Tibor, Kis Gergely, Kiss Domonkos, Klincsok Tamás, Kovács István, Kovács Zoltán, Laki Xénia, Lőrincz Kata, Mészáros Kornélia, Nagy Kornélia, Olasz Sándor, Pándi Dóra Edit, Pilis Róbert, Pós Gergő, Previák Ádám, Ruttkay Szilvia, Sárpátki Ádám, Simon Orsolya, Stark Bence György, Strbka Eszter, Szalai Szabina, Török Petra Ildikó, Varga Attila, Zelenai Adrienn

*