2016. június 13., hétfő

iNapló - internet: webprojekt 2016

KÖNYVEK HOLOKAUSZTJA
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral együttműködve, a Budapest Gyűjtemény 2014-es kiállítására összegyűjtött háttéranyag feldolgozásának eredményeként, örömmel mutatjuk be a Könyvek holokausztja című virtuális kiállítást.

1944. június 15-én egy budafoki papírgyár prózai díszletei között, ám színpadias jelenet keretében hajtották végre a magyar könyvtörténet legnagyobb autodaféját, a "zsidó szerzők" közel félmillió kötetének, ha nem is máglyatűz, de zúzógépek általi nyilvános megsemmisítését. A "szellemi élet megtisztításának" jegyében lezajlott barbár aktus idején már javában folyt a vidéki zsidóság deportálása, és megkezdődött a fővárosi zsidók csillagos házakba költöztetése is. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a Holokauszt hetvenedik évfordulóján rendezett kiállításával az akkor zsidónak minősített írók és műveik üldöztetésére kívánt emlékeztetni és emlékezni - írja bevezető soraiban Sándor Tibor, a FSZEK Budapest Gyűjtemény vezetője.

Virtuális kiállításunk nyitólapjára a Fortepan online képgyűjtemény korabeli, "békebeli" képeiből válogattunk, bizonyítandó: a könyvek és sajtótermékek, a "média" a XX. század közepén is velünk voltak, meghatározták mindennapjainkat szerzők, formálták véleményünket publicisták, kortárs művészek. Hogyan juthattunk el pár év alatt a könyvbezúzásig? A korszak hangulatát felidézendő, Hollán Lajos, szintén holokauszt áldozat színes diafelvételeit ajánljuk virtuális látogatóink figyelmébe a korabeli Budapestről, az utolsó éveket átfogva, melyekben megörökíthette azt síszezontól strandfürdőig, Duna-parttól a Ligetig, cukorka- és tejárustól a hentes-standig, a budai hegyektől a belvárosi utcákig.

A kiállítás virtuális változata 2015 őszén és 2016 tavaszán, az eredeti tárlathoz válogatva felhasznált történeti képanyag feldolgozásával készült, az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetében. A projekt során az egyetemisták közreműködésével sorrendbe állítottuk és kontextusba helyeztük a teljes rendelkezésre álló képanyagot, majd az eredeti tablószövegeket történetekre és bekezdésekre bontottuk, s az egyes bekezdésekhez képoldalakat rendeltünk. Összességében 140 weboldalra tagoltuk a kép-tételeket és dokumentumokat bemutató virtuális kiállítóteret. A kiállítás háttérinformációit kibővítettük a betiltott szerzők életrajz-kivonatainak összegyűjtésével, a korabeli antikváriumok, könyvesboltok elhelyezkedésének beazonosításával, fotózásával, a helyszínek és fotók google-térképre helyezésével, továbbá linkelt forrásokkal, beágyazott, korabeli filmhiradókkal.

- Könyvek holokausztja - a virtuális kiállítás megtekintése


2016. június 11., szombat

iNapló - Internet: 2016. tavasz/nyár

KutatásiNapló
ELTE BTK KITI - 2016.

Tartalomszolgáltatás-kutatás
ízelítő a tartalomból / teljes tartalomjegyzék

Palásti Gábor: Könyvtárpláza - multifunkcionális információszolgáltató intézmény
Császár János: Adatbiztonság a XXI. században
Böhm Karolina: A Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár (MILEV) digitalizálási projektjei a kulturális emlékezet szolgálatában
Darabosné Maczkó Beáta: Szakácskönyvtár
Ferencz Gáborné Zsuzsa: A vállalati könyvtárak irigylésre méltó (?) helyzetéről
Gáspár Anita: Földtan gyerekeknek
Tampu Ferenc: Román koncepciók a moldvai csángó-magyarokról a II. ezredfordulón
Ferencz Gáborné Zsuzsa: Mit tud a folyamatmenedzsment?
Dula Marina: Többnyelvű tezauruszok
Kőműves Renáta: Vickery osztályozási elképzelései
Laczkó Soma: Mémek
Laczkó Soma: Példa egy ingyenes integrált könyvtári rendszerre - a KOHA
Laczkó Soma: A drónhasználat jogi háttere, esetleges következményeiTématerület-elemzések
ízelítő a tartalomból / teljes tartalomjegyzék

Gálos-Horvát Cecilia: Illés Árpád festőművész vendégkönyve
Kertész Zoltán: Grafikai albumok Lipták Pál kiadásában
Nagy Gábor: Szociális és kulturális reform a századelő Budapestjén
Henézi Katalin: Korea irodalmi világa
Bálint Dániel: Tápiómente néprajza
Kiss Attila Csaba: Kínai könyvtárak
Incze Dorottya: Töredékek a német juhászkutyáról
Farkas Csenge: Biblioterápia
Török Karola: Határon túli magyar költők a weben
Hujber Zsófia: A süteménysütés történeteDigitális gyűjtemények szemléje
ízelítő a tartalomból / teljes tartalomjegyzék

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár / Bálint Dániel
Híd és útépítő könyvek / Csordás Dániel
Csorba Győző Emléklap - Pécs / Farkas Csenge
MuseuMap / Henézi Katalin
OSZK Virtuális kiállítások / Hujber Zsófia
József Attila összes műve / Incze Dorottya
SZTE Contenta / Kállai Anita
Békés Megyei Elektronikus Könyvtár / Kertész Zoltán
OSZK Digitális Könyvtár / Kiss Attila Csaba
Magyar Digitális Képkönyvtár / Kóger Dóra
OSZK 1956-os intézet és Oral History Archivum / Török Karola


Szakirodalmi szemle
ízelítő a tartalomból / teljes tartalomjegyzék

Chapman, Joyce; DeRidder, Jody; Thompson, Santi: Developing Best Practices in Digital Library Assessment: Year One Update
[A digitális könyvtárak legjobb praktikái egy év távlatából]
Wade, Sarah: Every Dog Has His Day
[Minden kutyának eljön a napja]
Schwartz, Meredith: Top Skills for Tomorrow’s Librarians
[A legfontosabb készségek a holnap könyvtárosainak]
Stephens, Andy: A case study in national library innovation: Newspapers in the British Library
[Egy esettanulmány a nemzeti könyvtár fejlesztésben: Folyóiratok a British Library-ben]
Oliver, Gillian: Storage is a Strategic Issue: Digital Preservation in the Cloud
[A tárolás egy stratégiai feladat: digitális megőrzés felhő rendszerben]
Huwe, Terence: Digital Publishing: The Next Library Skill
[Digitális kiadás: A következő könyvtári szolgáltatás]
Bond, Sarah E.: Creating A Public Space: Open Access, Book Theft, and the Epigraphy of Ancient Libraries
[Közösségi tér létrehozása: Nyílt hozzáférés, könyv lopás és az ókori könyvtárak epigráfiája]
McCleary, Kathleen: How Presidential Libraries Work
[Az elnöki könyvtárak működése]
Brunelle, Justin F. ; Ferrante, Krista; Wilczek, Eliot; Weigl, Michele C. ; Nelson, Michael L.Leveraging Heritrix and the Wayback Machine on a Corporate Intranet: A Case Study on Improving Corporate Archives
[Esettanulmány a vállalati webarchiválásról]
Kenney, Brian: Where Reference Fits in the Modern Library
[Hol a helye a tájékoztatásnak a modern könyvtárban?]
Falkvinge, Rick: You Can't Defend Public Libraries and Oppose File-Sharing
[Nem lehet egyszerre védeni a nyilvános könyvtárat és támadni a fájlmegosztást]
Yasuyo INOUYE: Manga and Libraries in Japan
[A Manga és a könyvtárak viszonya Japánban]
Cushing, Amber L. :" “If it computes, patrons have brought it in”: Personal information management and personal technology assistance in public libraries"
["Ha kiszámolnánk a vevő benne lenne..." - Személyi információ menedzsment és személyre szabott műszaki tájékoztatás a közkönyvtárakban]
Morehart, Phil: Making Music in Your Library
[Zeneoktatás a könyvtárban korszerű technológiával]
Farkas, Meredith: The New Digital Divide
[Az új digitális szakadék - A mobil eszközökre készített platformok prioritása mindenki érdeke]
Colomb, Philippe; Rösch, Hermann; Vallotton Preisig, Amélie: Libraries, e-Lending and the Future of Public Access to Digital Content
[A könyvtárak, az e-kölcsönzés és a digitális tartalmak nyilvános hozzáférhetőségének jövője]

InternetSzemle

IT-szemle - adatbiztonság
ízelítő a tartalomból / teljes tartalomjegyzék

Császár János - Biztonságos adattárolás és veszélyek
Dula Marina - Bitcoin
Dula Marina - Titkosszolgálati megfigyelés/NSA Snowden
Gyura Eszter - Fiatalok a közösségi hálón
Kőműves Renáta - Gyerekek és fiatalok a weben
Laczkó Soma - Adatbiztonság, adatvédelem - szoftverrel, vagy anélkül?
Nagy Roland - A cyberháborúk korában: hogyan zajlik és mit tehetünk?
Palásti Gábor - A digitális Akasha-krónika felé : digitális lábnyomok mindenütt


2016. június 9., csütörtök

iNapló - Irodalom: Fodor András életműkiadás 2016.

Utam a zenéhez - Összegyűjtött esszék 3.

A ma kezdődő 87. Ünnepi Könyvhétre digitalizálási munkánk újabb eredményeként, Utam a zenéhez címmel jelennek meg Fodor András összegyűjtött, zenei tárgyú írásai a Gondolat Kiadó kínálatában.
„1948 óta, amióta Budapest zenei életében járatos vagyok, a hangversenyeken szinte mindig ugyanazokkal a kollégákkal találkozom. Az idősebbek közül néhányan már hiányzanak, a fiatalok viszont mintha irtózva menekülnének a koncertlátogatás konvenciója elől. Távolmaradásuk ásítóan figyelmeztet az aktív művelődési igény kóros beszűkülésére. Valószínű, hasonló baljós jelentést készíthetnénk a festők, zeneszerzők, színészek kölcsönös tájékozódásának és az érdeklődés nemzedékek közti kontinuitásának rövidzárlatairól is.”
E látlelet adhat kulcsot Fodor András egyedi esszéírói jelentőségének értékeléséhez is:  két, zenetudósok körében is elismert, monografikus kötete (Igor Sztravinszkij, 1976; Vallomások Bartókról, 1978.) ellenére véleményformálásait társművészeti témákban pályája végéig költő-irodalmár értelmiségiként, a múzsák rokonságát személyes, baráti hitellel bizonyítva publikálta. Nyitottságából következő érdeklődése, zenész, képző- és előadóművész barátságai segítették abban, hogy megszólalásai társművészeti témákban is érvényesnek bizonyuljanak, s írásai – a zenét, érzést, élményt költőien megragadó leírásokkal – zenetudósokénál gyakorta érzékletesebben, közvetlenebb hatással szólítsák a zene iránt is érdeklődő olvasókat.
- A kötetet szerkesztő Fodor János utószava oktatói blogján elolvasható.
- A kötet a Gondolat Kiadó könyvheti standján már megvásárolható, szeptemberre tevezett bemutatójáról elsőként adunk majd hírt blogunkon!
A 87. Ünnepi Könyvhét teljes kínálta
A Gondolat Kiadó gondozásában megjelenő könyvsorozat korábbi részeiről:
Különös szép hajsza 1944–1976 (2013)
A párbeszéd oltalma 1977–1997 (2013)
Kulcsolt vállak tengelye (2014)
Megfejtett párhuzamok (2015)